Misyonumuz
Gelişen yazılım ve donanım teknolojilerine hâkim, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında nitelikli bireyler yetiştirmek, bu alandaki yeniliklerin öncüsü ve takipçisi olabilmek adına disiplinler arası eğitim ve araştırmalar için ortam sağlamak.

Vizyonumuz
Gelişen teknolojilerin öncüsü ve takipçisi, bilişim teknolojilerine dayalı örgün ve uzaktan eğitim programlarıyla lisansüstü eğitim fırsatları sunan, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını her yıl artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır.